Kontakty

Riaditeľ odboru
Ing. Samuel Michálek
tel. číslo: 02/59880 355
mobil: 0918/806603
email: samuel.michalek@uksup.sk
email: ekologia@uksup.sk

Zástupca riaditeľa odboru, vedúca oddelenia registrácie v EPV
Mgr. Lucie Ťapušová

tel. číslo: 02/59880 312
email: lucie.tapusova@uksup.sk

Vedúci oddelenia administratívy a kontroly v EPV
Ing. Ivan Kušnier

tel. číslo: 02/59880 312
tel. číslo: 0918/806539
email: ivan.kusnier@uksup.sk

Manažér databázy bioosív, pracovník zodpovedný za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV
Ing. Gabriela Tóthová

tel. číslo: 02/59880 312
email: gabriela.tothova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za registráciu
Ing. Barbora Jarošová

tel. číslo: 02/59880 312
email: barbora.jarosova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za krmivá v EPV a administráciu nezhôd u prevádzkovateľov činných v EPV
Ing. Milan Ďurica
tel. číslo: 02/59880 353
email: milan.durica@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za vydávanie výnimiek pre živočíšnu výrobu za čistiace a dezinfekčné prostriedky v EPV
Ing. Kvetoslav Zaujec, PhD.

tel. číslo: 02/59880 353
email: kvetoslav.zaujec@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za hnojivá, pôdne pomocné látky, prípravky na ochranu rastlín a potraviny v EPV
Ing. Roman Hamaj

tel. číslo: 02/59880 354
email: roman.hamaj@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za činnosti v rámci orgánov EÚ
Ing. Juliana Schlosserová, CSc.

tel. číslo: 02/59880 354
mobil: 0905 525 706
email: juliana.schlosserova@uksup.sk

 

Adresa:         
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Matúškova 21
833 16 Bratislava     

ekologia@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: