Kontakty

Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Ing. Samuel Michálek

poverený riadením odboru
č.tel.: 02/59 880 313
email: ekologia@uksup.sk
         ovocie@uksup.sk

Vedúci oddelenia administratívy a kontroly v EPV

tel. číslo: 02/59880 312
tel. číslo: 0918/806539
email:

Manažér databázy bioosív, pracovník zodpovedný
za výkon delegovaných kontrol z PPA na ÚKSÚP pre oblasť EPV
Ing. Gabriela Tóthová

tel. číslo: 02/59880 313
email: gabriela.tothova@uksup.sk

Vedúca oddelenia registrácie v EPV
Ing. Barbora Jarošová

tel. číslo: 02/59880 312
email: barbora.jarosova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník pre registráciu v EPV
Mgr. Stanislava Stojkovičová
tel. číslo: 02/59880 312
email: stanislava.stojkovicova@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za administráciu nezhôd zistených
v systéme EPV, za krmivá v EPV, za potraviny v EPV

Ing. Milan Ďurica
tel. číslo: 02/59880 353
email: milan.durica@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za vydávanie výnimiek pre živočíšnu
výrobu EPV, za čistiace a dezinfekčné prostriedky v EPV
Ing. Kvetoslav Zaujec, PhD.

tel. číslo: 02/59880 353
mobil: 0905 525 706
email: kvetoslav.zaujec@uksup.sk

Zodpovedný pracovník za hnojivá, pôdne pomocné látky,
prípravky na ochranu rastlín v EPV a odber vzoriek v EPV
Ing. Roman Hamaj

tel. číslo: 02/59880 312
email: roman.hamaj@uksup.sk

Ing. Juliana Schlosserová, CSc.
tel. číslo: 02/59880 259
email: juliana.schlosserova@uksup.sk

 

Adresa:         
Ústredný kontrolný a skúšobný ústav poľnohospodársky v Bratislave
Odbor ovocinárstva a ekologickej poľnohospodárskej výroby
Matúškova 21
833 16 Bratislava     

ekologia@uksup.sk


Dokumenty na stiahnutie: