OOEPV Výnimky, povolenia a posúdenie vstupov do EPV

Podpísanáopečiatkovaná žiadosť  prevádzkovateľom je na ÚKSÚP – OOEPV doručená osobne alebo poštou. E-mailom alebo faxom zaslaná žiadosť má len informačný charakter a na ich základe sa žiadosť nevybavuje.

Rastlinná výroba

Živočíšna výroba