Žiadosti a tlačivá

Žiadosť -  vypisuje prevádzkovateľ, ktorý žiada o udelenie, povolenie, posúdenie alebo schválenie výnimiek z ekologickej poľnohospodárskej výroby, ktoré môže ÚKSÚP udeliť v ojedinelých prípadoch.

Všetky žiadosti je nutné na ÚKSÚP - OOAEPV posielať poštou. Mailom alebo faxom zaslané žiadosti majú len informačný charakter a na základe nich sa žiadosti nevybavia.

Žiadosti: