Štatistické prehľady

Prehľady uznávaného osiva jarín a ozimín a o prehliadnutých, uznaných a zamietnutých množiteľských plochách jednotlivých druhov plodín špecifikované podľa odrôd, kategórií a generácií z niekoľkých rokov sú uvedené v jednotlivých súborov. 


Dokumenty na stiahnutie: