Štatistické prehľady

Prehľady uznávaného osiva jarín a ozimín a o prehliadnutých, uznaných a zamietnutých množiteľských plochách jednotlivých druhov plodín špecifikované podľa odrôd, kategórií a generácií sú uvedené v jednotlivých súboroch.

Staršie prehľady poskytne odbor osív a sadív na vyžiadanie.


Dokumenty na stiahnutie: