Tlačivá

Prevádzkovatelia, ktorí majú záujem o udelenie výnimky na použitie neekologických osív a sadív: je potrebné vyplniť uvedenú žiadosť a zaslať ju na doleuvedenú adresu. Upozorňujeme Vás, že výnimka na použitie neekologických osív a sadív musí byť vydaná pred sejbou.

Výrobcovia osív, ktorí spĺňajú podmienky na registráciu do databázy bioosív: je potrebné vyplniť uvedenú žiadosť a zaslať ju na doleuvedenú adresu.

 


Dokumenty na stiahnutie: