Tlačivá ŽV

Aké dokumenty potrebujete na povolenie pre vykonanie zásahov na zvieratách

Zásahy na mladých zvieratách - kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh žiadaného povolenia a obdobie platnosti" presne konkretizovať kategóriu zvierat (napr. teľatá do 8 týždňov, jahňatá do 8dní a pod.) na ktorej sa bude vykonávať zásah. 

Zásahy na dospelých zvieratách -  kompletne vyplnenú žiadosť o udelenie povolenia na vykonanie zásahov na zvieratách v systéme EPV. V žiadosti "Druh žiadaného povolenia a obdobie platnosti" presne konkretizovať kategóriu zvierat na ktorej sa bude vykonávať zásah,  zoznam identifikacnych čísiel (ušných čísiel) všetkých zvierat z CEHZ na ktorých sa bude vykonávať zásah spolu s dátumom ich narodenia, s otlačkom pečiatky a podpisom od veterinárneho lekára, ktorý takýto zákrok odporúča, kód fariem z CEHZ na ktorých sa zvieratá nachádzajú.

Dospelé zvieratá - sú tie, ktoré prekročili vekovú hranicu podľa § 22 ods. 2 písm.b) zákona č.39/2007.

Aké dokumenty potrebujete na povolenie pre nákup neekologických zvierat

Kompletne vyplnenú žiadosť o posúdenie krmiva alebo kŕmnej doplnkovej látky do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR (v jednej žiadosti môže byť aj viac krmív), etiketu výrobku (povinné), osvedčenie o registrácii výrobcu (povinné), certifikát od inšpekčnej organizácie (iba pri posudzovaní minerálnych krmív alebo krmív certifikovanými inšpekčnými organizáciami - povinné), kartu bezpečnostných údajov (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky), špecifikáciu zloženia (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky)

Aké dokumenty potrebujete na vyjadrenie k použitiu krmív v ekologickej poľnohospodárskej výrobe

Kompletne vyplnenú žiadosť o posúdenie krmiva alebo kŕmnej doplnkovej látky do systému ekologickej poľnohospodárskej výroby v SR (za každe krmivo zvlášť), etiketu výrobku, osvedčenie o registrácii výrobcu, certifikát od inšpekčnej organizácie (iba pri posudzovaní minerálnych krmív alebo krmív certifikovanými inšpekčnými organizáciami), kartu bezpečnostných údajov (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky), špecifikáciu zloženia (iba pri posudzovaní kŕmnej doplnkovej látky)

Aké dokumetny potrebujete pre posúdenie dezinfekčných a čistiacich prostriedkov do ekologickej poľnohospodárskej výroby (EPV)

pre obchodníkov, výrobcov - napísať žiadosť o povolenie prípravku/prípravkov (menovite vypísať) do EPV, etiketu prípravku/prípravkov, zloženie prípravku/prípravkov, názov a adresu výrobcu, formu aplikácie, na aké účely sa bude prípravok/prípravky používať, kartu bezpečnostných údajov, rozhodnutie z Ústavu štátnej kontroly veterinárnych bioprípravkov a liečiv alebo z Centra pre chemicé látky a prípravky o povolení prípravku/prípravkov na územmí Slovenskej republiky.

pre spotrebiteľov - napísať žiadosť o povolenie prípravku/prípravkov (menovite vypísať) do EPV, etiketu prípravku/ prípravkov, zloženie prípravku/prípravkov, názov a adresu výrobcu, forma aplikácie, na aké účely sa bude prípravok/prípravky používať.


Dokumenty na stiahnutie: